Issues management i krizno komuniciranje

  • Analiza situacije i upravljanje issues managementom
  • Pripremanje kriznog plana 
  • Odgovaranje na krizu tijekom trajanja krize
  • Komunikacijska podrška klijentima kroz oporavak u svim koracima 

Pratite nas

Prijavite se na naš newsletter!

Entuzijazmom i profesionalnošću stvaramo pravi put u komunikaciji onih koji VODE, onih koji INSPIRIRAJU, onih koji su spremni biti USPJEŠNI.