Reference

BRZA PRETRAGA: Odaberite područje koje Vas zanima

Izrada kreativnih koncepata za event i promotivnih materijala – dizajn koncepata i njihova produkcija

Medijsko planiranje i zakup medija

Organizacija događanja Fly and Try i It’s miracle – Alfa karting kup

Izrada upitnika i provođenje anketa među članovima „Kluba alfista“

Externi link

PR savjetovanje

Externi link

Odnosi s medijima

Komunikacija projekta EKO Kaštelanski zaljev

Analiza medija

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Odnosi s medijima

PR podrška za projekte društveno odgovornog poslovanja

Krizna komunikacija

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Externi link

Koordinacija PR aktivnosti

Organiziranje konferencije za medije

Izrada programa društveno odgovornih projekata i dogovaranje sponzorstava

Externi link

Odnosi s medijima

Organiziranje događaja za medije i konferencije

Suradnja na projektima financiranim od strane EU

Externi link

Odnosi s medijima

Dogovaranje sponzorstava

Externi link

Plasiranje intervjua i tema

Planiranje medijskih priopćenja i pojavljivanja u specijaliziranim i lifestyle medijima

Externi link

Izrada i provedba kreativnih koncepata za evente

Izrada dizajna i tekstova za promotivne brošure

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Odnosi s medijima (lokalnim i nacionalnim)

Odnosi s interesnim skupinama (organizacija javnih rasprava, okruglih stolova itd)

Provedba informativnih kampanja

Lobiranje

Organizacija događaja

Agenda setting

Externi link

Izrada i implementacija godišnje komunikacijske strategije u cilju pozicioniranja Turkish Airlinesa kao vodeće aviokompanije među poslovnom i općom javnosti

Odnosi s medijima

Odnosi s profesionalnim javnostima

Lobiranje

Organizacija putovanja za novinare i agente u cilju promoviranja sponzorstava Turskish Airlinesa te promocije medicinskog turizma u Turskoj

Izrada godišnje marketinške strategije

Zakup medija

Externi link

Izrada i provedba komunikacijske strategije

Savjetovanje pri izradi  web stranice

Medijski treninzi

Lobiranje

Externi link

Izrada i provedba komunikacijske strategije

Izrada modela interne komunikacije i njihova implementacija

Izrada modela komunikacije s kreditorima i njihova implementacija

Izrada modela komunikacije s medijima i njihova implementacija

Externi link

Izrada i provedba komunikacijske strategije

Krizna komunikacija

Odnosi s medijima

Savjetovanje u medijskim istupima

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Izrada i provedba modela interne komunikacije

Izrada i provedba modela komunikacije s kreditorima

Izrada i provedba modela komunikacije s medijima

Externi link

Krizno komuniciranje

Externi link

Organizacija INA Delta Rally

Odnosi s medijima

Externi link

Izrada i provedba godišnje PR strategije

Odnosi s medijima

Organizacija putovanja za novinare

Međunarodni sajmovi

Okrugli stolovi i specijalizirane konferencije

Odnosi sa sindikatima

Interni newsletter

Externi link

Organizacija team buildinga

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Interna komunikacija

Odnosi s medijima i odnosi sa stručnim javnostima

Krizna komunikacija

Externi link

Predstavljanje diplomskog programa za menadžere „Master of Science in Service Management“

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Odnosi s medijima

Externi link

Odnosi s medijima za projekt „Čarolija Izraela, ljeto u Zadru“

Community management za projekt „Čarolija Izraela, ljeto u Zadru“

Pronalazak sponzora i koordinacija projekta „Čarolija Izraela, ljeto u Zadru“

Odnosi s medijima za projekt „Tjedan izraelske kulture u Zagrebu“

Community management za projekt „Tjedan izraelske kulture u Zagrebu“

Pronalazak sponzora i koordinacija projekta „Tjedan izraelske kulture u Zagrebu“

Odnosi s medijima za projekt „Čarolija Izraela, ljeto u Istri“

Pronalazak sponzora i koordinacija projekta „Čarolija Izraela, ljeto u Istri“

Odnosi s medijima za predavanje dobitnika Nobelove nagrade na Sveučilištu u Zagrebu

Externi link

Odnosi s medijima za projekt „Fall for Sibelius“

Community management za projekt „Fall for Sibelius“

Externi link

Krizna komunikacija

Externi link

Upravljanje projektima

Externi link

PR podrška tijekom godine Nikole Tesle

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Odnosi s medijima

Medijski treninzi, savjetovanje za javne nastupe i govore

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Odnosi s medijima

Medijski treninzi, savjetovanje za javne nastupe i govore

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Odnosi s medijima

Medijski treninzi i treninzi javnih nastupa

Externi link

Odnosi s medijima

Externi link

Odnosi s medijima za projekt BRICK AWARD 2014

Intervjui u poslovnim medijima

Plasiranje tema u medije (Hrvatska i Slovenija)

Externi link

Priprema intervjua i tema u medijima

Odnosi s medijima

Krizna komunikacija

Sudjelovanje u kreiranju korporativnog kataloga (pisanje tekstova i ažuriranje web stranica)

Community management

Externi link

Sudjelovanje u organizaciji događaja i promotivnim aktivnostima

Odnosi s medijima

Brand PR

Advertoriali

Komuniciranje dobivenih nagrada

Izrada tekstova za web stranice

Externi link

Izrada i implementacija godišnjih komunikacijskih strategija

Organizacija putovanja za novinare

Odnosi s medijima

Brand PR

Komuniciranje osvojenih nagrada

Externi link

Krizno komuniciranje tijekom pobune malih dioničara

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Koordinacija komunikacijskih aktivnosti tijekom perioda lobiranja za privatizaciju prema modelu C

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Izrada internog newslettera „Belje info“

Organizacija putovanja za novinare

Izrada prijedloga za događaje i organiziranje događaja za novinare i blogere

Odnosi s medijima

Brand PR

Advertoriali

Komuniciranje osvojenih nagrada

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Izrada modela komunikacije s medijima i provedba

Izrada koncepata za društveno odgovorno poslovanje, sponzorstva i programe donacije

Odnosi s medijima

Provođenje istraživanja o utjecaju vode na koncentraciju studenata (u suradnji s Westminster Sveučilištem, UK)

Brand PR – povezivanje branda Jamnice s brandovima (A’Marie) i slavnim osobama koje konzumiraju proizvode Jamnice

Externi link

Odnosi s medijima

Brand PR uključujući advertoriale

Komuniciranje osvojenih nagrada

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Izrada koncepata evenata i organiziranje događaja za medije

Izrada koncepata za društveno odgovorno poslovanje

Brand PR uključujući izradu advertoriala

Izrada tekstova za Ledovu web stranicu

Odnosi s medijima

Komuniciranje osvojenih nagrada

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Izrada koncepata za društveno odgovorno poslovanje

Brand PR i pisanje advertoriala

Izrada tekstova za Konzumovu web stranicu

Odnosi s medijima

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Organiziranje događanja

Odnosi s medijima

Brand PR uključujući plasiranje advertoriala

Odnosi s javnostima prema projektima lansiranja novih usluga i proizvoda

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Organiziranje putovanja za novinare

Brand PR

Externi link

Izrada i provedba komunikacijske strategije

Izrada modela za internu komunikaciju te implementacija

Izrada modela komunikacije s kreditorima te implementacija

Izrada modela komunikacije s medijima te njihova implementacija

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Izrada modela interne komunikacije i njihova implementacija

Izrada i implementacija modela komunikacije s kreditorima

Izrada modela komunikacije s medijima i njihova implementacija

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Odnosi s lokalnim, nacionalnim i regionalnim medijima

Koordiniranje komunikacije na regionalnoj razini

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Interna komunikacija – newsletter za zaposlenike „PIK novosti“

Organiziranje putovanja za novinare

Izrada koncepata za evente i organizacija evenata za novinare i blogere

Brand PR – promocije proizvoda, pisanje advertoriala

Organiziranje intervjua

Pisanje tekstova za web stranicu

Odnosi s medijima vezano za otvorenje nove tvornice

Odnosi s medijima

Komuniciranje osvojenih nagrada

Izrada programa društveno odgovornog poslovanja

Externi link

Odnosi s medijima

Externi link

Izrada i provedba marketinške i komunikacijske strategije (na korporativnoj razini)

Dizajn promotivnih materijala

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Izrada modela medijske komunikacije i njihova implementacija (intervjui, izjave u medijima)

Organizacija evenata

Organizacija putovanja za novinare

Kreiranje projekata društveno odgovornog poslovanja

Externi link

Izrada i provedba komunikacijske strategije za Hrvatsku i Srbiju

Organizacija događaja povodom predstavljanja novih software rješenja

Odnosi s medijima (konferencije za medije, izjave za medije, briefiranje novinara, intervjui…)

Prilagodba međunarodnih promotivnih materijala za Hrvatsku kao i korekcije tekstova za hrvatsku web stranicu

Externi link

Organizacija konferencija za medije

i izrada potrebnih materijala za dobivanje

koncesije trećeg programa HTV-a

Externi link

Izrada godišnjih izvještaja

Marketing menadžment

Externi link

Provođenje strateških odnosa s javnošću za start-up projekt

Medijski plasman putem intervjua, izvještaja i komuniciranja dobivenih nagrada

Externi link

Koordiniranje aktivnosti potrebnih za provedbu case studya

za klijenta RIM Blackberry korištenjem

case studya Zagrebačke banke

Externi link

Medijski monitoring i izrada mjesečnih izvještaja

Externi link

Predstavljanje Wimax Telecoma hrvatskom tržištu –

organiziranje konferencija za medije

i plasiranje intervjua u medije

Externi link

Predstavljanje poslovne strategije Austrijske pošte hrvatskom tržištu –

konferencija za medije,

plasiranje intervjua,

upravljanje odnosima s medijima

Externi link

Odnosi s općim i specijaliziranim medijima

Intervjui u poslovnim medijima

Plasiranje tema u medijima

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Lobiranje među stručnim javnostima

Odnosi sa stakeholderima

Odnosi s medijima

Odnosi s investitorima

Izrada društveno odgovornog programa poslovanja

Change management

Izrada i provedba komunikacijskih modela za procese dokapitalizacije

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Izrada i produkcija svih koncepata za proslavu 120. godina Croatia osiguranja (organizacija eventa, korporativni filmovi, kvizovi, korporativna oglašivačka kampanja za 120. godina (BTL, ATL)

Izrada godišnjih izvještaja

Izrada i implementacija marketinške kampanje “Vi samo živite”

Odnosi s medijima

Organizacija putovanja za novinare

Sudjelovanje u procesu stvaranja web stranice – sugeriranje adekvatne strukture i potrebnih elemenata

Uspostava call centra – odabir i trening zaposlenika call centra

Uvrštavanje Croatia osiguranja u kotaciju javnih dioničkih društava na Zagrebačkoj burzi

Izrada i provedba politika sponzorstava i donacija

Medijski treninzi

Organizacija okruglih stolova i javnih rasprava

Croatia zdravstveno osiguranje – prezentacije, okrugli stolovi…

B2B komunikacija

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Spajanje Riječke banke i Erste&Steiermärkische Banke

Organizacija događanja za zaposlenike

Organizacija događanja za medije

Organizacija događanja za klijente

Organizacija edukacijskih seminara

Izrada programa sponzorstava za donacije

Externi link

Krizna komunikacija Riječke banke – uspostava PR odjela i uspostava komunikacijskih modela

Treninzi medijskih i javnih nastupa

Interna komunikacija – newsletter i redovna pisma zaposlenika, uspostava modela interne komunikacije

Organizacija putovanja za novinare u Prag

Glavne skupštine Banke

Organizacija događanja za zaposlenike

Organizacija događanja za medije

Organizacija događanja za klijente

Externi link

Pružanje usluga odnosa s javnošću za spajanje ERSTE i Plavog mirovinskog fonda

Izrada promotivnih i informativnih materijala za klijente

Približavanje Erste Plavog mirovinskog fonda svim javnostima

Externi link

Izrada i provedba godišnjih komunikacijskih strategija za Grupu i članice Grupe

Interna komunikacija i interni newsletter za zaposlenike FIMA Grupe

Izrada programa sponzorstava i donacija

Organizacija putovanja za novinare

Organizacija specijaliziranih konferencija

Change management

Medijski treninzi

Odnosi s medijima (uključujući lokalne, nacionalne i regionalne medije)

Okrugli stolovi, konferencije, medijski briefinzi (stvaranje koncepata i provedba)

WOM kampanja – web stranice FIMA Grupe

Externi link

Izrada godišnje komunikacijske strategije

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Organizacija godišnjih izvoznih konferencija

Organizacija putovanja za novinare

Odnosi s medijima

Krizna komunikacija

Pisanje govora za predsjednika Uprave

Odnosi s dionicima

Medijski treninzi

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Odnosi s medijima

Externi link

Savjetovanje povodom provedbe dokapitalizacije

Krizna komunikacija nakon proglašenja stečaja

Externi link

Izrada i implementacija godišnje komunikacijske strategije

Odnosi s medijima na lokalnoj i nacionalnoj razini

Komunikacijske i marketinške kampanje za bankarske proizvode i usluge

Komuniciranje s investitorima i stakeholderima

Interni newsletter

Organiziranje događaja – otvaranje Vaba d.d. banke, otvaranje poslovnica Banke, božićni događaji za klijente i zaposlenike

Externi link

Izrada i provedba godišnje komunikacijske strategije

Externi link

Odnosi s javnostima povodom predstavljanja medijacije u Hrvatskoj

Externi link

Organizacija događaja

Odnosi s medijima

Odnosi sa specijaliziranim javnostima

Externi link

Pratite nas

Prijavite se na naš newsletter!

Entuzijazmom i profesionalnošću stvaramo pravi put u komunikaciji onih koji VODE, onih koji INSPIRIRAJU, onih koji su spremni biti USPJEŠNI.